47th All Japan Aikido Demonstration 2 DVD Set

  • Sale
  • Regular price $99.95 USD


The 47th All Japan Aikido Demonstration features the top Aikido instructors in the world demonstrating their techniques at the Budokan in Tokyo, Japan on May 23rd, 2009.
 
Includes demonstrations by:

DVD 1
Opening ceremony
Teiju Sasaki
Takanori Kuribayashi
Mitsuteru Ueshiba
Taisuke Kudo
Jiro Kimura
Gyoichi Mibukawa
Kazuhiro Takamoto
Hiroshi Fujimaki
Hiroyuki Sakurai
Masatoshi Yasuno
Shoji Seki
Koichi Toriumi

DVD 2
Katsutoshi Shirakawa
Yoshinobu Takeda
Hideo Takenaka
Toshiyuki Arai
Tomio Ishimoto
Junko Suzuki
Shigemi Inagaki
Yasuo Kobayashi
Katsuyuki Shimamoto
Seishiro Endo
Morito Suganuma
Hiroshi Tada
Moriteru Ueshiba
Closing ceremony
Language: Japanese
Run time: 147 min.