Tai no Jo Vol 1 DVD by Sunao Takagawa 1

+ CLICK IMAGES TO ZOOM

Tai no Jo Vol 1 DVD by Sunao Takagawa 1 Tai no Jo Vol 1 DVD by Sunao Takagawa 2 Tai no Jo Vol 1 DVD by Sunao Takagawa 3 Tai no Jo Vol 1 DVD by Sunao Takagawa 4 Tai no Jo Vol 1 DVD by Sunao Takagawa 5 Tai no Jo Vol 1 DVD by Sunao Takagawa 6 Tai no Jo Vol 1 DVD by Sunao Takagawa 7 Tai no Jo Vol 1 DVD by Sunao Takagawa 8 Tai no Jo Vol 1 DVD by Sunao Takagawa 9 Tai no Jo Vol 1 DVD by Sunao Takagawa 10 Tai no Jo Vol 1 DVD by Sunao Takagawa 11

Tai no Jo Vol 1 DVD by Sunao Takagawa

BAB

$54.95 USD 
Well respected Aikikai instructor Sunao Takagawa instructs his "fusion of aiki-taijutsu & jojutsu" in this first volume of a 3 DVD set.
 
Reiho
Za rei (seated bow)
Ritsu rei (standing bow) 
 
Kihon no ken
Batto
Seigan no kamae
Noto
Shomen giri  
Hasso giri 
Chudan tsuki
Jodan tsuki
Hira Hasso giri
Harai giri
Ken no shintai
 
Kihon no jo 
Mawashi uchi 
Hasso uchi 
Tsuki no osae
Junte tsuki
Men no osae
Tsuki no tome
Konoha otoshi (Uko)
Konoha otoshi (Sako)
Yumiya tsuki  
Harai uchi jodan/chudan/gedan
Choku uchi
Waki tsuki
Mukae tsuki
Soe tsuki
Kote otoshi
Deai uchi
Kage uchi
 
From "Ichi no den" 
Hiki yama 
Men tsuka otoshi
Ten ryu
Jyu ji ryu
Gen kai
Ari ake

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa