Araki Ryu Gunyo Kogusoku DVD (Nihon Kobudo Series) 1

+ CLICK IMAGE TO ZOOM

Araki Ryu Gunyo Kogusoku DVD (Nihon Kobudo Series) 1

Araki Ryu Gunyo Kogusoku DVD (Nihon Kobudo Series)

BAB

$ 79.95 
This video covers the Iai jutsu, Naginata jutsu, and Yari jutsu of the Ryu. Contents include:
  • Iaijutsu
    -13 individual kata
    -7 paired kata
  • Naginatajutsu (3 kata)
  • Yarijutsu (6 kata)
Araki Ryu is a sogo bujutsu (comprehensive art) founded circa 1600 by Araki Mjinsai Mataemon Minamoto no Hidenawa (1584-1637) who studied Yagyu Shinkage Ryu, Takenouchi Ryu and became the 11th headmaster of Muso Jikiden Ryu. Systems trained are torite, kogusoku (jujutsu close combat with or without weapons), kenjutsu (odachi, kodachi, tanto, bokken), bojutsu, naginatajutsu, chigirikijutsu, ryufundojutsu, and kusarigamajutsu. Current headmasters are Kikuchi Kunimitsu, Arakawa Seishin, and Suzuki Nobuo.

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa