Specified Karate Kata Combat DVD | Budovideos Inc
Specified Karate Kata Combat DVD 1

+ CLICK IMAGE TO ZOOM

Specified Karate Kata Combat DVD 1

Specified Karate Kata Combat DVD

Champ Karate

$59.95 USD 
Contents
·Seipai
Y. Ikegami/M. Kikukawa/O. Shinchi/Y. Bokuhara/H. Natoyama
·Saifua
T. Kozen/M. Sato
·Jion
S. Matsusima/S. Mukai/Y. Nakamura
·Kanku Dai
T. Yamaguchi/K. Kawano/T. Aihara/Y. Hashiguchi/Y. Mimura
·Seienchin
Y. Kogusa/K. Kawasaki/K. Hikawa/R. Tokiyasu
·Bassai Dai
K. Hikawa/K. Okada/M. Kamino/H. Yokoyama
·Seishan
J. Sugiyama/T. Sugimoto/Y. hasegawa
·Chintou
M. Yamada/Y. Yanagisawa/T. Sugimoto/Y. Hasegawa

Language: Japanese

Run Time: 60 min.

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa