Wadokai Karate Idori DVD 1

+ CLICK IMAGE TO ZOOM

Wadokai Karate Idori DVD 1

Wadokai Karate Idori DVD

Champ Karate

$ 62.95 
Contents

        * ZAHO
        * TEDORI
        * ZUDORI
        * ASHIDORI
        * HIKIDORI
        * SHUMOKUDORI
        * GOZENDORI
        * HIJI-TE
        * KANSETSU GYAKU-TORINAGE

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa