Techniques of Karate Vol 1: Karate Brought Overseas DVD 1

+ CLICK IMAGE TO ZOOM

Techniques of Karate Vol 1: Karate Brought Overseas DVD 1

Techniques of Karate Vol 1: Karate Brought Overseas DVD

Champ Karate

$ 59.95 
Contents
·SELF DEFENSE(Performer:M.Nakayama)
 
·Various Techniques of Hands and Legs (Performer:M.Nakayama) Fisting, Sei-Ken, Ura-Ken, Kentsuti, Nakadaka-Ippon-Ken, Ippon-Ken, Shuto, Hai-to, Hai-shu Shihon-Nukite, Nihon-Nukite, Teisho, Kakuto, Keito, Seiryuto, Kumade, Elbow, Knees, Koshi Hai-soku, Soku-to, Hell, Choku-zuki, Age-zuki, Mawashi-zuki, Kagi-zuki, Ura-zuki, Morote-zuki Nukite, Uraken-uchi, Kentsuti-uchi, Shuto-uchi, Enpi-uchi, Mae-geri, Mae-kekomi, Mawashi-geri Yoko-keage, Yoko-kekomi, Ushiro-geri, Training, Club, Iron clogs, Makiwara, Board-wari
 
·Tuki-Waza (Performer:T.Mikami)
 
·Uchi-Waza (Performer:K.Enoeda)
 
·Keri-Waza (Performer:M.Ueki)
 
·Uke-Waza (Performer:K.Ito,T.Miyazaki) Age-uke, Ude-uke, Shuto-uke, Gedan-barai, Teisho-uke, Seiryuto-uke, Nagashi-uke, Juuji-uke, Sukui-uke
 
·Heian 1st dan (Performer:K.Nakaya)
 
·Heian 2nd dan (Performer:T.Asai)
 
·Heian 3rd dan (Performer:M.Sugiura)
 
·Heian 4th dan (Performer:H.Shoji)
 
·Heian 5th dan (Performer:T.Iwaizumi)
 
**No sound, Monochrome film
 
 

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa