Bokuden Ryu Jujutsu DVD with Kuniyuki Kai 1

+ CLICK IMAGE TO ZOOM

Bokuden Ryu Jujutsu DVD with Kuniyuki Kai 1

Bokuden Ryu Jujutsu DVD with Kuniyuki Kai

Quest

$ 54.95 
Contents:
 
Suwarigata
Suigetsu
Hizaguruma
Hisho
Oniken
Furikomi
Hineri
Tobichigai
Tsukkomi
Katazuke
Sosha
Sosha Gaeshi

Tsukasabaki no Kata
Kurumadori
Kurumadori Migi
Kurumadori Ushiro
Kurumadori Hidari
Hogure Mae
Hogure Migi
Hogure Hidari

Daisho no Tori
Mae
Migi
Ushiro
Hidari
Hogure Mae
Hogure Migi
Hogure Ushiro
Hogure Hidari

Katame no Kata
Hagoromo no Magari
Furo Jime
Kotori Jime

Daisho Tachiai 7gata
Hogure Mae
Kogusoku
Mae
Mae Beppo
Hiki Wakizashi
Sosha
Migi
Yume Makura

(Oyo Waza)
Shomen Uchi Kote Gaeshi
Mae Geri Tenchi Nage
Munedori Kokyu Nage
Shomen Tsuki Uchi Otoshi
Mae Geri Irimi Tsuki

We accept these payment methods:

Amex Discover Mastercard Paypal Visa